sluiten

Bewaartermijnen

GVB bewaart je persoonsgegevens voor zolang deze noodzakelijk zijn voor het bereiken van het doeleinde of totdat de bewaartermijn die (wettelijk) is vastgesteld is verstreken.
Reistransactiegegevens
(dit zijn gegeven die voortkomen uit het gebruik van de ov-chipkaart): maximaal 18 maanden. De bewaartermijnen zijn afgestemd met onder meer consumentenorganisaties, het Ministerie van Financiƫn, de Belastingdienst, werkgeversorganisatie VNO-NCW en de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College bescherming persoonsgegevens).

Abonnementenadministratie:
maximaal 7 jaar in overeenstemming met de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen. Als je een jaarabonnement hebt van GVB dan worden je persoonsgegevens (o.a. contactgegevens) verwerkt in de abonnementenadministratie.

Camerabeelden:
De camerabeelden in de vervoersmiddelen worden, als er zich geen incidenten hebben voorgedaan waardoor de camerabeelden bewaard moeten worden, nadat de opnamecapaciteit van de recorder vol is, overschreven met nieuwe beelden. De camerabeelden die bewaard worden omdat er zich een incident heeft voorgedaan of omdat de politie de beelden vordert, worden door GVB gedurende 2 jaren bewaard. Voor meer informatie over bewaartermijnen voor camerabeelden kun je hier kijken.

Gegevens verkregen uit acties, campagnes, marktonderzoek:
GVB stelt je per actie, campagne of marktonderzoek vooraf op de hoogte hoe lang je persoonsgegevens worden bewaard. E-mailadressen voor voorkeuren/interesses: worden bewaard totdat je je toestemming hiervoor intrekt.