Proces en voorwaarden voor aanvraag Omgevingsvergunning lokaal spoor

Formele wettekst Omgevingswet
Veiligheidsvoorschriften
GVB voorwaarden openbaar vervoer
Ga naar het aanvraagformulier
Meer info over TBGN