sluiten

Veilig werken

Je moet je houden aan de voorschriften voor veilig werken. 
Voorschriften veilig werken bij tram:
Voorschriften veilig werken bij metro:
De Technische Uitvoeringsvoorschriften Tram zijn gebaseerd op: 
NEN-EN 50122-1 (en) Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Vaste installaties - Elektrische veiligheid, aarding en retourstromen - Deel 1: Eisen in verband met bescherming tegen elektrische schok

Deze voorschriften gelden bovenop de voor jouw vakgebied gebruikelijke eisen.