sluiten

Array

Vergunning aanvragen

Wil je werken in een straat waar de tram rijdt of rond of nabij het metrospoor? Rond deze lokale spoorlijnen gelden wettelijke veiligheidsregels. 

Je moet een vergunning artikel 12 Wet lokaal spoor aanvragen als je werkzaamheden gaat uitvoeren of objecten gaat plaatsen in het invloedsgebied rond het lokaal spoor. Op de kaart van het invloedsgebied tram en metro (link gaat naar een externe website) zie je of je werkzaamheden in of nabij dit gebied vallen. Ga je met kranen of steigers werken, of hebben je werkzaamheden invloed op de ondergrond? Dan kan het invloedsgebied groter uitvallen. Geef in je aanvraag daarom duidelijk aan wat je gaat doen en hoe. 

Weet je niet zeker of je een vergunning nodig hebt? Neem dan contact met ons op via spoorvergunning@gvb.nl 

Om een vergunning volgens artikel 12 Wls aan te vragen, moet je samen met het aanvraagformulier een werkplan indienen. Hierin omschrijf je je werkzaamheden en hoe je ervoor zorgt dat jouw en onze veiligheid op een acceptabel niveau blijven.

Vraag je vergunning 8 weken voor de start van de werkzaamheden aan. Verlening van een vergunning voor werk nabij tramspoor duurt 2 tot 3 weken, verlening van een vergunning voor werk nabij metrospoor duurt 6 tot 15 weken.

Bij complexe projecten kan de doorlooptijd tot 15 weken duren. Dien je aanvraag dus tijdig in.
 

Veilig werken

Je moet je houden aan de voorschriften voor veilig werken. Je leest ze hier.
 

Terugkerende werkzaamheden 

Doe je onderhoudswerkzaamheden die regelmatig terugkeren? Bijvoorbeeld glazenwassen 4x per jaar, 5 jaar lang? Dan geef je dat meteen aan in je aanvraag. Een vergunning kan je voor een langere periode toestemming geven om (onderhouds)werk uit te voeren. Maak in je werkplan duidelijk over welke werkzaamheden het gaat en hoe je deze op een veilige manier uitvoert, en hoe je voorkomt dat je de exploitatie van de tram of metro in gevaar brengt.

Vergunning aanvragen

Je vraagt de vergunning artikel 12 van de Wet Lokaal spoor aan via het aanvraagformulier. Je ontvangt per e-mail een bevestiging dat je aanvraag is verwerkt en of deze in behandeling is genomen.

De beoordeling van een aanvraag duurt soms 2 en soms 8 tot 15 weken. Dit is afhankelijk van de complexiteit van het voorgenomen werk, of de aanvraag compleet is en de tijd die onze adviseurs nodig hebben om ons te adviseren.

Vergunning verlengen of wijzigen

 

Verlengen

Een verleende vergunning is geldig voor de werkperiode die in de vergunning is vermeld. Als het nodig is dat de geldigheidsduur van de vergunning verlengd wordt, dan kun je een verzoek sturen naar spoorvergunning@gvb.nl met daarin:
  • het nummer van de verleende vergunning 
  • bevestiging dat je geen andere activiteiten wilt uitvoeren
  • bevestiging dat je niet een andere werkwijze gaat toepassen
  • de gewenste nieuwe einddatum

Wijzigen

Je kunt je vergunning niet laten wijzigen. Voor de vergunning hebben we de gemelde werkzaamheden beoordeeld. Wij moeten de gewijzigde werkzaamheden in zijn geheel beoordelen. Dat leidt tot een nieuw besluit. Als er een kleine administratieve wijziging nodig is, zoals een adreswijziging, dan mail je je verzoek om wijziging van de tenaamstelling naar spoorvergunning@gvb.nl

Kosten van een lokaalspoorvergunning

In het begin van 2022 worden er geen kosten berekend, zodra bekend wordt vanaf welk moment wel kosten worden berekend laten we je dat op deze site weten.

Tram of metro tijdelijk buiten gebruik?

Het werk wordt zoveel mogelijk buiten de dienstregeling uitgevoerd. Maar soms is het nodig om het vervoer stil te leggen. Lees hier wat van belang is voor het aanvragen van een tijdelijke buitengebruikname (TBGN).
 

Vragen?

Heb je vragen? Mail deze naar de vergunningenbalie: spoorvergunning@gvb.nl