sluiten

Vergunning aanvragen

Wil je werken in een straat waar de tram rijdt of rond of nabij het metrospoor? Rond deze lokale spoorlijnen gelden wettelijke veiligheidsregels. 

Je moet een vergunning artikel 12 Wet lokaal spoor aanvragen als je werkzaamheden gaat uitvoeren of objecten gaat plaatsen in het invloedsgebied rond het lokaal spoor. Op de kaart van het invloedsgebied tram en metro (link gaat naar een externe website) zie je of je werkzaamheden in of nabij dit gebied vallen. Ga je met kranen of steigers werken, of hebben je werkzaamheden invloed op de ondergrond? Dan kan het invloedsgebied groter uitvallen. Geef in je aanvraag daarom duidelijk aan wat je gaat doen en hoe. 

Weet je niet zeker of je een vergunning nodig hebt? Neem dan contact met ons op via [email protected] 

Om een vergunning artikel 12 Wls aan te vragen, moet je samen met het aanvraagformulier een werkplan veilig werken nabij het lokaalspoor indienen. Hierin omschrijf je je werkzaamheden en vertaal je de veiligheidsvoorschriften (Je leest ze hier) naar jouw werkwijze. Maak in je werkplan duidelijk hoe je voorkomt dat je de exploitatie van de tram of metro in gevaar brengt.  

Vraag je vergunning tijdig aan: verlening van een vergunning voor werk nabij tramspoor neemt meestal maar 2 tot 4 weken, verlening van een vergunning voor werk nabij metrospoor neemt 6 tot 15 weken. Bij complexe projecten kan de doorlooptijd veel langer zijn dan 15 weken.
 

Veilig werken

Je moet je houden aan de voorschriften voor veilig werken. Je leest ze hier.
 

Terugkerende werkzaamheden 

Doe je onderhoudswerkzaamheden die regelmatig terugkeren? Bijvoorbeeld glazenwassen 4x per jaar, 5 jaar lang? Dan geef je dat meteen aan in je aanvraag. Een vergunning kan voor een lange periode en/of voor een (groot) aantal herhalingen van je werkzaamheden worden verleend. 

Vergunning aanvragen

Je vraagt de vergunning artikel 12 Wet Lokaal spoor aan door het invullen en indienen van het aanvraagformulier. Je ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging van je aanvraag. In een tweede e-mail wordt aangegeven of de aanvraag in behandeling is genomen. Soms vragen we eerst nog om aanvullende stukken of om nadere toelichting. 

De beoordeling van een aanvraag duurt soms 2 en soms 8 tot 15 weken. Dit is afhankelijk van de complexiteit van het voorgenomen werk, of de aanvraag compleet is en de tijd die onze adviseurs nodig hebben om ons te adviseren.

Vergunning verlengen of wijzigen

 

Verlengen

Een verleende vergunning is geldig voor de werkperiode die in de vergunning is vermeld. Als het nodig is dat de geldigheidsduur van de vergunning verlengd wordt, dan kun je een verzoek sturen naar [email protected] met daarin:
  • het nummer van de verleende vergunning 
  • bevestiging dat je geen andere activiteiten zult uitvoeren
  • bevestiging dat je niet een andere werkwijze gaat toepassen
  • de gewenste nieuwe einddatum

Wijzigen

Je kunt je vergunning niet laten wijzigen. Voor de vergunning hebben we de gemelde werkzaamheden beoordeeld. Wij moeten de gewijzigde werkzaamheden in zijn geheel beoordelen. Dat leidt tot een nieuw besluit. Als er een kleine administratieve wijziging nodig is, zoals een adreswijziging, dan mail je je verzoek om wijziging van de tenaamstelling naar [email protected]

Kosten van een lokaalspoorvergunning

In het begin van 2023 worden er geen kosten berekend, zodra bekend wordt vanaf welk moment wel kosten worden berekend laten we je dat op deze site weten.

Tram of metro tijdelijk buiten gebruik?

Groot werk wordt zoveel mogelijk buiten de dienstregeling uitgevoerd. Maar soms is het nodig om het vervoer stil te leggen. Lees hier wat van belang is voor het aanvragen van een tijdelijke buitengebruikname (TBGN).
 

Vragen?

Heb je vragen? Mail deze naar de vergunningenbalie: [email protected]