Veiligheidsteam Openbaar Vervoer

Om de veiligheid in het Amsterdamse openbaar vervoer te verhogen is het Veiligheidsteam Openbaar Vervoer opgericht. Dit team, dat bestaat uit 150 politiemensen en veiligheids-medewerkers van rve Handhaving en Toezicht, richt zich helemaal op de openbare orde en veiligheid in en rond het openbaar vervoer.

Toezicht en handhaving

Veiligheidsmedewerkers in gele jassen
VOV-ers dragen dezelfde opvallende gele jas. Hierdoor zijn ze makkelijk te herkennen

Het team werkt vanuit een politiebureau, maar is natuurlijk vooral in en rond het openbaar vervoer te vinden. Hun voornaamste taak is toezicht houden en handhaven. Als er iemand overlast veroorzaakt of de veiligheid op een andere manier in het geding is, treden ze direct op, zodat de orde en veiligheid snel weer zijn hersteld en je weer veilig van het openbaar vervoer gebruik kunt maken.