Reisregels Veren

Welkom bij GVB. Wij brengen u graag zo aangenaam en veilig mogelijk naar uw bestemming. Daarom vragen we u vriendelijk onze huisregels en aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen.

Afval

Gooi uw afval in de afvalbakken.

Eten en drinken toegestaan

Gebruik voor de veiligheid van uzelf en uw medereizigers een deksel op (hete) dranken. Houd het schoon en prettig voor uw mede-reizigers.

Geen voeten op de bank

Plaats uw voeten niet op de bank. Zo blijven de zitplaatsen beschikbaar en schoon voor uw medereizigers.

Geluidsoverlast

U mag geen muziek maken of ten gehore brengen op de veren tenzij GVB schriftelijk toestemming verleent.

Rook niet

U mag niet roken in de overdekte ruimtes van onze veren. Roken mag alleen op het achterdek.

(Brom)fiets toegestaan

(Brom)fietsen mag u aan de hand meenemen (met motor uit). Zet ze op de aangewezen plek. GVB is niet aansprakelijk voor schade aan uw (brom)fiets.

Motor uit

Zet aan boord de motor en verlichting van uw voertuig uit.

Geen alcohol en drugs

Aan boord mag u geen alcohol of drugs gebruiken of zodanig onder invloed zijn dat medereizigers daar hinder van ondervinden.

Cameratoezicht

De veerponten zijn voorzien van cameratoezicht en videobewaking.

De GVB huisregels zijn gebaseerd op de Algemene Plaatselijke Verordening (art. 2.23) van de Gemeente Amsterdam, het Binnenvaartpolitiereglement (art. 1.03) en de Tabakswet (art. 10 en 11). Genoemde artikelen zijn van belang voor het waarborgen van orde, rust en veiligheid alsmede een goede bedrijfsuitvoering en het bieden van bescherming tegen overlast door roken aan boord van onze veerboten.