Reisregels voor een prettige reis

Wij brengen je graag zo aangenaam en veilig mogelijk naar je bestemming. Om de reis voor iedereen zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, hanteren wij de wettelijk gedeponeerde vervoervoorwaarden. Daarnaast hanteren we een aantal huisregels. Deze zijn gebaseerd op de Wet Personenvervoer, art. 70 t/m 73, die tot doel heeft orde, rust en veiligheid te waarborgen. Wij vragen je vriendelijk onze huisregels en aanwijzingen van de GVB-medewerkers op te volgen.
 

Verschillende reisregels

In en om ons vervoer gelden niet overal dezelfde regels. In de metro kan bijvoorbeeld buiten de spits wel een fiets mee terwijl dit in de bus niet kan. Hieronder vind je de geldende reisregels per vervoertypen of het metrostation.