Reisregels voor een prettige reis

Wij brengen u graag zo aangenaam en veilig mogelijk naar uw bestemming. Om de reis voor iedereen zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, hanteren wij de wettelijk gedeponeerde vervoervoorwaarden. Daarnaast hanteert GVB huisregels. Deze zijn gebaseerd op de Wet Personenvervoer, art. 70 t/m 73, die tot doel heeft orde, rust en veiligheid te waarborgen. Wij vragen u vriendelijk onze huisregels en aanwijzingen van de GVB-medewerkers op te volgen.
 

Verschillende reisregels

In en om ons vervoer gelden niet overal dezelfde regels. In de metro kan bijvoorbeeld buiten de spits wel een fiets mee terwijl dit in de bus niet kan. Hieronder vindt u de geldende reisregels per vervoertypen of het metrostation.