sluiten

Array

Privacybeleid

Gegevens over het gebruik van de GVB-website en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze website verder te ontwikkelen en te verbeteren. Ook vragen wij uw naam en adres wanneer u klantenservice benadert, bijvoorbeeld met een melding over verloren voorwerpen. GVB vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van onze reizigers op de GVB-website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. De eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt gelden ook voor gegevens die u mogelijk via onze website aan ons doorgeeft. Hieronder vindt u een toelichting die speciaal is gericht op internet. 

Geen commercieel gebruik van gegevens door derden

GVB stelt uw persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden ten behoeve van door deze derden zelf te bepalen (commerciële) doeleinden. Evenmin zullen uw persoonsgegevens aan derden worden verkocht of is er sprake van doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie. Op grond van wet- en regelgeving is GVB verplicht om mee te werken en persoonsgegevens te verstrekken als opsporingsinstanties, zoals de politie of bijvoorbeeld de FIOD, gegevens vorderen. GVB onderzoekt in dergelijke gevallen nauwkeurig de bevoegdheid van de betreffende opsporingsinstantie en zal zich uiteraard ook bij deze wettelijke verplichting houden aan de eisen zoals deze door de Wbp zijn vastgesteld. 

Klikgedrag

Op onze website worden algemene statistiekgegevens bijgehouden over het gebruik van onze website, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om te zien hoeveel bezoekers de GVB-website bekijken, hoeveel tijd bezoekers op de website doorbrengen, welke pagina’s het vaakst worden bezocht, welke informatie het vaakst wordt gedownload etc. Op deze manier kunnen wij de inrichting van de website optimaliseren zodat GVB haar dienstverlening via de website verder kan verbeteren, bijvoorbeeld om meer gerichte informatie voor onze klanten op de website te plaatsen. Voor de duidelijkheid: het betreft hier dus algemene gegevens die worden vastgelegd. Er worden geen persoonlijke gegevens van bezoekers verzameld. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht voor heeft gegeven of mee heeft ingestemd, bijvoorbeeld bij het aanvragen van informatie. 

Gebruik van cookies

Op deze website worden door GVB bezoekersgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Hierdoor kan GVB de website aanpassen aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers en de toegang tot en gebruik van de website voor u gemakkelijker maken. GVB maakt hiervoor gebruik van tijdelijke cookies; een klein bestandje dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookies bevatten géén persoonsgegevens van bezoekers. Als u hier geen prijs op stelt kunt u via uw webbrowser (bijv. internet explorer of firefox) het gebruik van cookies blokkeren. Alle onderdelen van onze website blijven dan nog steeds leesbaar. 

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, maakt GVB gebruik van beveiligingstechnologie. De beveiliging voldoet aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens aan ons stelt. 

Privacybeleid van derden

Op onze website treft u links aan naar websites van andere organisaties. GVB draagt geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonlijke gegevens.

MijnGVB

Als u gebruik maakt van de websitedienst MijnGVB registreert GVB uw gegevens als geautoriseerde gebruiker. Het betreft uw e-mailadres en wachtwoord. Om gebruik te maken van de contactformulieren wordt u eveneens gevraagd om uw naam, adres en woonplaats te registreren.
Als geautoriseerd gebruiker kunt u in MijnGVB zien welke gegevens van u als abonnementhouder zijn geregistreerd door GVB. U kunt deze gegevens daar zelf aanvullen en/of wijzigen. U kunt er ook voor kiezen om u via e-mail te laten informeren over geplande omleidingen op een GVB reistraject naar keuze.