sluiten

Reizen en controle

Als je reist bij GVB check je met je ov-chipkaart of papieren ov-chipkaart in en uit. We kunnen daarmee de reis die je hebt gemaakt af te handelen.
Waarvoor gebruikt GVB je persoonsgegevens?
GVB verwerkt je persoonsgegeven voor:
  • het uitvoeren van de vervoersovereenkomst met jou (onder andere afrekening van de gemaakte rit bij reizen op saldo);
  • het uitvoeren van de productovereenkomst met jou als je een GVB-reisproduct op je ov-chipkaart laadt (bijvoorbeeld verlenen van korting als je reist met een product dat daar recht op geeft of om je achteraf een factuur te sturen voor de gemaakte ritten als je reist met GVB Flex).
  • Om je vervoerbewijs bij een inspectie door onze buitengewoon opsporingsambtenaren (“BOA’s”) op een geldig reisrecht te laten controleren.
Als je reist zonder geldig vervoerbewijs of als je je op andere wijze niet houdt aan de geldende vervoersvoorwaarden dan kunnen onze BOA’s je persoonsgegevens verwerken om een proces-verbaal op te stellen en je een boete op te leggen. Deze taken verrichten zij in het kader van de Wet politiegegevens. Meer informatie hierover vind je onder "Uitvoering van activiteiten in het kader van de Wet politiegegevens"
 
Welke persoonsgegevens verwerkt GVB?
Bij het in- en uitchecken op onze haltes en stations of in onze vervoermiddelen ontstaan transactiegegevens die worden uitgelezen met behulp van de chip-ID in je ov-chipkaart. Deze worden verwerkt in het ov-chipkaartsysteem. Meer informatie over de verwerking van je gegevens in het ov-chipkaartsysteem vind je onder OV-chipkaartsysteem.   

Bij het controleren van je vervoerbewijs kan de BOA je reishistorie, geboortedatum, kaart- en reisproductgegevens inzien. Voor het opstellen van een proces-verbaal en het opleggen van een boete verwerkt de BOA onder meer je contactgegevens. Meer informatie over verwerking van de gegevens door BOA’s vind je onderUitvoering van activiteiten in het kader van de Wet politiegegevens”.

Grondslag van verwerking
De grondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens in het kader van reizen bij GVB is om uitvoering te geven aan de met jou gesloten overeenkomst, te weten de vervoersovereenkomst en als je een GVB-reisproduct hebt, ook de productovereenkomst.

Bewaartermijn
Transactiegegevens ontstaan door in- en uitchecken bij GVB worden tot 18 maanden na de door jou gemaakte reis bewaard in het ov-chipkaartsysteem.

Met wie delen wij de gegevens?
Voor de controle en juistheid van de (reis)transacties met je ov-chipkaart, de financiële afwikkeling van de gemaakte reis bij GVB en eventuele opbrengstverdeling tussen vervoerders als ook de goede landelijke werking van de ov-chipkaart, ontvangt Translink de transactiegegevens die bij in- en uitchecken ontstaan.