sluiten

OV-chipkaartsysteem

Wie zijn de verwerkingsverantwoordelijken?
GVB, de andere vervoerders en Translink Systems B.V. (“Translink”) zijn gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens ten aanzien van kernprocessen binnen het ov-chipkaartsysteem.

Deze kernprocessen zijn de aanschaf van de ov-chipkaart, de aanschaf van saldo, de aanschaf van een product, reizen en service. Hiervoor heeft GVB een gezamenlijke verantwoordelijkheid met de andere openbaar vervoerders en Translink (tezamen “wij”, “we” of “ons”). De onderlinge rolverdeling, verantwoordelijkheden en afspraken ten aanzien van deze vijf kernprocessen zijn, vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Het belang van de betrokkene staat centraal en dat wordt als uitgangspunt genomen voor de samenwerkingsovereenkomst.
 
Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?
Het verwerken van je persoonsgegevens is noodzakelijk om:
  • een overeenkomst met je aan te gaan en daaraan uitvoering te geven. Zodat je een ov-chipkaart, saldo of een product kan aanschaffen, kan reizen met het openbaar vervoer en we je service kunnen verlenen.
  • Om de kernprocessen zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen. Daarbij kan je denken aan de aanschaf van een product en het afhandelen van vragen hierover door de klantenservice, maar ook het blokkeren van een persoonlijke ov-chipkaart als deze gestolen is.
Zonder de verwerking van je gegevens voor de kernprocessen is het niet mogelijk gebruik te maken van het ov-chipkaartsysteem, tenzij je reist met een papieren ov-chipkaart en verder geen gebruik maakt van de service van de vervoerders.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?
Om uitvoering te geven aan de kernprocessen verwerken wij:
  • contactgegevens;
  • Geboortedatum;
  • Pasfoto;
  • Bankgegevens;
  • ov-chipkaartgegevens;
  • (reis)transactiegegevens;
  • productgegevens.
Niet voor alle kernprocessen zijn alle genoemde persoonsgegevens altijd nodig. Per kernproces is bepaald welke gegevens uit bovenstaande opsomming noodzakelijk zijn om te verwerken voor een effectief en efficiënt werkend ov-chipkaartsysteem en wie die gegevens nodig heeft. Zo zal bijvoorbeeld een pasfoto voor een persoonlijke ov-chipkaart die bij Translink wordt aangevraagd niet gedeeld worden met de vervoerders.  

Grondslag van de verwerking
De grondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens vanuit het ov-chipkaartsysteem is het sluiten van en uitvoering geven aan de overeenkomst met jou.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?
Wij bewaren transactiegegevens tot 18 maanden na de door jou gemaakte reis. Transactiegegevens ontstaan als je met je ov-chipkaart in- en uitcheckt en worden uitgelezen met behulp van de chip-ID in je ov-chipkaart. Deze gegevens worden gebruikt om je reistransacties af te handelen.

De overige persoonsgegevens die wij verkrijgen vanuit het ov-chipkaartsysteem worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn verkregen.

Met wie delen wij je gegevens?
De vervoerders en Translink schakelen in bepaalde gevallen derden in voor de verwerking van persoonsgegevens voor de kernprocessen, bijvoorbeeld voor de uitvoering van IT-diensten. Deze derden zijn verwerkers van ons.  

De vervoerders en Translink hebben voor het verlenen van klantenservice (‘callcenter’) een bedrijf ingeschakeld met een vestiging buiten de Europese Economische Ruimte, namelijk in Suriname.

Daarnaast hebben de vervoerders en Translink ondersteuning voor systeemproblemen bij de verwerking van de reistransacties vanuit een bedrijf buiten de Europese Economische Ruimte, gevestigd in Hong Kong.

Voor beide situaties hebben de vervoerders en Translink passende waarborgen getroffen om je gegevens goed te beschermen door het opnemen van de standaard contractbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld. Voor nadere informatie hierover of raadpleging van deze standaardbepalingen kan je contact opnemen met één van de vervoerders of Translink.

Op grond van wet- en regelgeving zijn wij verplicht om mee te werken en persoonsgegevens te verstrekken als (opsporings)instanties zoals politie en justitie gegevens vorderen. Wij onderzoeken in dergelijke gevallen de bevoegdheid van de betreffende instantie en verstrekken de gevraagde gegevens alleen als de vordering voldoet aan de regels en de wet. Daarnaast kunnen wij informatie verstrekken aan politie en justitie als het gaat om vermiste personen.

Contactpunt voor vragen of uitoefening van je privacyrechten
Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens volgens de kernprocessen van het ov-chipkaartsysteem of als je een verzoek wilt indienen om je privacyrechten uit te oefenen, kan je daarvoor terecht bij de bestaande contactpunten bij de vervoerders en Translink. Voor het stellen van vragen of gebruik maken van je privacyrechten bij GVB kan je contact opnemen. Bekijk hier onze contactgegevens.