Reisplanner metro werkt niet goed
Bij het plannen van reizen met de metro, wordt er ten onrechte gemeld dat er ritten vervallen zijn die wél rijden. Alle metro's rijden volgens dienstregeling.
sluiten

Marketing, nieuws- en reisinformatie

Waarvoor gebruikt GVB je persoonsgegevens?
Marketingdoeleinden
GVB kan je persoonsgegevens gebruiken om:
  • de relatie met jou in stand te houden en te onderhouden, bijvoorbeeld door (promotionele) marketingacties of campagnes.
  • bestaande klanten die een reisproduct bij ons hebben gekocht te benaderen met aanbiedingen over soortgelijke reisproducten van GVB.
Bij deelname aan onze acties of campagnes dan worden de persoonsgegevens die je verstrekt voor de marketingactie gebruikt om deze acties en campagnes te beheren en uit te voeren. Je vindt altijd nadere informatie over het gebruik van je persoonsgegevens voor de betreffende actie of campagne in een toelichting bij die actie of campagne. GVB kan om toestemming vragen om je een eenmalige enquête op te sturen voor de evaluatie van de actie of campagne.

Wil je als bestaande klant onze marketingberichten over soortgelijke reisproducten niet meer ontvangen, dan kan je je hiervoor afmelden door onderaan het marketingbericht op “Afmelden” te klikken, of snel en makkelijk op elk gewenst moment in je MijnGVB-account je hiervoor af te melden door je instellingen aan te passen.

Service- en nieuwsberichten (Seintje-alert en GVB nieuwsbrief)
Als je dat wil informeert GVB je over geplande of ongeplande reisinformatie zoals omleidingen, stremmingen of komende werkzaamheden op je traject (Seintje-alert). Daarnaast kan je geïnformeerd worden over het reizen bij GVB, wijzigingen in de dienstregeling of nieuws over GVB. Als je je daarvoor hebt aangemeld ontvang je deze reisinformatie en nieuwsberichten per e-mail in de GVB nieuwsbrief, of via push notificatie als je je voor Seintje-alert hebt aangemeld via de GVB-app.

Wil je de GVB nieuwsbrief of Seintje-alert niet meer ontvangen, dan kan je je hiervoor afmelden door onderaan de nieuwsbrief op “Afmelden” te klikken en als je een Seintje-alert hebt door de geselecteerde lijnnummers uit te vinken in de GVB app. Ook is het mogelijk je snel en makkelijk op elk gewenst moment in je MijnGVB-account je voor de GVB nieuwsbrief of Seintje-alert af te melden door je instellingen aan te passen. Je zal dan geen GVB nieuwsbrief of Seintje-alert meer ontvangen.

Serviceberichten van andere vervoerders
Om de persoonlijke service aan reizigers te verbeteren kan je bij aanschaf van een GVB-reisproduct opgeven dat je serviceberichten van andere vervoerders wil ontvangen. GVB zal het e-mailadres dat je hebt opgegeven doorgeven aan de door jou gekozen vervoerder. Wil je geen serviceberichten meer ontvangen van die vervoerder, dan kan je gebruik maken van de afmeldmogelijkheid in het servicebericht van de betreffende vervoerder.  

Welke persoonsgegevens verwerkt GVB?
Voor acties of campagnes kan je je persoonsgegevens opgeven die gevraagd worden en nodig zijn voor het uitvoeren en beheer van de betreffende actie of campagne. Dat zijn meestal je contactgegevens. Als je deelneemt aan de evaluatie van een actie of campagne dan worden ook je antwoorden op de enquête verwerkt. Voor het benaderen van onze bestaande klanten voor soortgelijke reisproducten gebruiken we je e-mailadres dat we van je hebben ontvangen bij de aankoop van een reisproduct. Voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven of reisinformatie vragen we je om je e-mailadres op te geven. Wil je gebruikmaken van onze Seintje-alert, dan vragen we je om je favoriete lijnnummer(s) op te geven waarvoor je een alert wil ontvangen. Deze kan je via je MijnGVB-account opgeven waarna je per e-mail berichten ontvangt, of je kan het instellen in de GVB-app waarna je via de app push-berichten ontvangt.
Wil je ook serviceberichten ontvangen van andere vervoerders, dan kan je je daarvoor aanmelden en stuurt GVB je e-mailadres naar de vervoerder(s) van je voorkeur op.

Grondslag van verwerking
De grondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens is toestemming. Je kan jezelf aanmelden voor deelname aan (promotionele) acties en campagnes en je naar keuze opgeven voor het ontvangen van enquêtes hierover. Daarnaast kan je jezelf opgeven voor het ontvangen van Seintje-alerts en ontvangst van de GVB nieuwsbrief of serviceberichten van andere vervoerders. Op eenvoudige wijze kan je je toestemming ook weer intrekken door je af te melden.

Voor het benaderen van onze bestaande klanten met aanbiedingen voor soortgelijke reisproducten is de grondslag voor de verwerking gerechtvaardigd belang. Wij hebben belang bij direct marketing om een blijvende relatie te onderhouden met onze bestaande klanten en ze aanbiedingen te doen voor nieuwe of andere reisproducten die voor onze klanten van toepassing kunnen zijn. Daarbij is de inbreuk op de privacy van onze klanten beperkt en kunnen onze klanten te allen tijde zich afmelden voor ontvangst van dergelijke marketingberichten via de afmeldlink in elk bericht.   

Bewaartermijn
Voor het ontvangen van de GVB nieuwsbrief en Seintje-alert bewaart GVB je hiervoor benodigde gegevens. Heb je je hiervoor afgemeld dan worden de gegevens voor dit doel niet meer gebruikt.
Voor deelname aan acties en campagnes worden je hiervoor opgegeven persoonsgegevens bewaard voor zolang dat nodig is om uitvoering te geven aan de actie of campagne. Nadere informatie hierover vind je in een toelichting bij de betreffende actie of campagne. Neem je deel aan de evaluatie van acties of campagnes, dan worden je antwoorden op de enquête 12 maanden bewaard waarna ze worden geanonimiseerd.

Met wie delen wij de gegevens?
Als je bij GVB hebt opgegeven dat je serviceberichten van andere vervoerders wil ontvangen zal GVB je e-mailadres met de betreffende vervoerder(s) delen. Dit gaat via Translink Systems B.V. (“Translink”) die als verwerker optreedt. vervoerders en Translink hebben hiervoor afspraken gemaakt, onder meer over het gebruik van de gegevens, de beveiliging en het bewaren ervan.
De enquêtes voor evaluatie van acties of campagnes worden in opdracht van GVB door een derde verwerkt en geanalyseerd. Daarnaast delen wij in bepaalde gevallen je persoonsgegevens met verwerkers die in opdracht en ten behoeve van GVB persoonsgegevens verwerken. Deze verwerkers zijn marketingbureaus, cloud- en hostingspartijen en IT-dienstverleners.