sluiten

GVB-reisproducten

Je kan bij GVB reizen met een persoonlijke ov-chipkaart, een naamloze (“anonieme”) ov-chipkaart of een papieren ov-chipkaart. Afhankelijk van het gekozen GVB-reisproduct heb je een van deze kaarten nodig. Als je een ov-chipkaart aanvraagt of een papieren ov-chipkaart koopt verwerkt GVB geen persoonsgegevens van je.
Persoonlijke ov-chipkaart
De persoonlijke ov-chipkaart is een kaart op naam en met pasfoto. Deze heb je nodig voor persoonsgebonden reisproducten zoals een GVB-jaarabonnement, GVB Flex of leeftijdskorting. Een persoonlijke ov-chipkaart vraag je aan bij Trans Link Systems B.V. (“Translink”) Bij de aanvraag deel je je persoonsgegevens met Translink, zodat die je persoonlijke ov-chipkaart voor je kan aanmaken en opsturen. Translink is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens hiervoor.
 Meer informatie over het gebruik van je persoonsgegevens door Translink: www.ov-chipkaart.nl/privacy.htm

Naamloze ov-chipkaart
Reisproducten die niet persoonsgebonden zijn kunnen op een naamloze ov-chipkaart worden geplaatst. Een naamloze ov-chipkaart kan je kopen bij GVB Tickets & Info, een GVB kaartautomaat, GVB servicepunten en wederverkopers van GVB, of aanvragen bij Translink.
Een papieren ov-chipkaart die je voor beperkte duur of een bepaalde reis kunt gebruiken, kan je kopen bij een GVB kaartautomaat, in de bus of tram, GVB servicepunten zoals Primera of bij wederverkopers van GVB. Op een papieren ov-chipkaart kan je geen reisproducten plaatsen.
Voor het aanschaffen van een GVB-reisproduct of saldo, verwerkt GVB wel je persoonsgegevens. Hieronder kan je daar meer over lezen.

Waarvoor gebruikt GVB je persoonsgegevens?
Wij gebruiken je persoonsgegevens voor:
  • Het afsluiten en uitvoeren van de overeenkomst voor het persoonsgebonden reisproduct met de kaarthouder (die in de meeste gevallen ook contracthouder is). Bijvoorbeeld dat je je aangekochte reisproduct kan ophalen bij een GVB kaartautomaat, of voor het innen van facturen (via automatische incasso) voor jaarabonnementen en GVB Flex producten. Is de contracthouder een ander dan de kaarthouder, dan gebruiken we de persoonsgegevens van de contracthouder ook om het financiële deel van de aanschaf van reisproducten uit te voeren. Dit verwerken we in onze klantenadministratie.
  • het leveren, verlengen, wijzigen, intrekken, opladen, beëindigen of blokkeren (in geval van onrechtmatig gebruik) van je reisproduct of voor het innen van (achterstallige) betalingen van reisproducten.
  • het uitvoeren van debiteurencontrole voor verkoopondersteuning en het onderhouden van contacten met debiteuren voor aanmaningen.
Een kaart- en contracthouder die geen persoonsgegevens aan ons wil verstrekken, kan geen persoonsgebonden reisproduct kopen.

De klantenadministratie maakt geen deel uit van het ov-chipkaartsysteem (waarin de transactiegegevens worden verwerkt die worden verkregen door in- en uit te checken met de ov-chipkaart) en is daar technisch en fysiek van gescheiden. Voor de bescherming van de privacy van onze reizigers vindt koppeling van deze gegevens alleen in bepaalde gevallen plaats door geautoriseerde medewerkers. Een voorbeeld is als dit nodig is voor klantenservicedoeleinden of als er (een vermoeden van) fraude met een ov-chipkaart is.

Het gebruik van je gegevens voor het opladen van saldo bij een kaartautomaat is nodig om de oplaadtransactie af te wikkelen zodat het saldo op je ov-chipkaart kan worden geladen.

Welke persoonsgegevens verwerkt GVB?
GVB verwerkt bij een persoonsgebonden reisproduct gegevens over de kaarthouder, namelijk:
  • contactgegevens;
  • geboortedatum (voor bepaalde reisproducten);
  • betaalgegevens;
  • debiteurengegevens;
  • reisproductgegevens;
  • kaartgegevens van je ov-chipkaart.
Deze gegevens verstrek je ons zelf. Is de contracthouder iemand anders dan de kaarthouder, dan worden van de contracthouder ook contactgegevens, debiteurengegevens en betaalgegevens verwerkt.

Voor het GVB Flex product en GVB-jaarabonnementen dien je apart eenmalig een digitale incassomachtiging af te geven zodat GVB maandelijks het factuurbedrag van je bankrekening kan innen. Hiervoor worden contactgegevens en het IBAN-nummer verwerkt.

Voor het opladen van saldo bij een kaartautomaat verwerkt GVB alleen de kaartgegevens van je ov-chipkaart. Het saldo wordt daarmee op de ov-chipkaart geladen zodat je ermee kunt reizen. Kies je voor automatisch opladen van saldo op je ov-chipkaart dan verwerken wij voor het opladen geen persoonsgegevens. Voor het automatisch opladen is Translink verantwoordelijk. Voor meer informatie, zie www.ov-chipkaart.nl 

Sluit je werkgever een reisproduct voor je af dan ontvangt GVB van je werkgever je zakelijke contactgegevens, personeelsnummer, productgegevens en gegevens van je ov-chipkaart, zodat je het reisproduct kan ophalen bij de kaartautomaat. Daarnaast verwerken wij ook de contact- en bankgegevens van de werkgever die in dat geval de contracthouder is.

Grondslag van verwerking
De grondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens voor de aanschaf van een GVB-reisproduct of saldo is het sluiten en uitvoering geven aan de overeenkomst met de kaarthouder en – indien van toepassing – de contracthouder.

Bewaartermijn
GVB bewaart je persoonsgegevens in verband met de aanschaf van GVB-reisproducten 7 jaar op grond van de administratieplicht voor ondernemingen als neergelegd in artikel 2:10 Burgerlijk Wetboek en artikel 52 Algemene Wet inzake Rijksbelasting.

Met wie delen we je gegevens?
Als GVB na aanmaningen geen betalingen kan innen voor openstaande facturen voor jaarabonnementen en GVB Flex producten, dan kan GVB incassobureaus en deurwaarders inschakelen om de openstaande vordering namens GVB te innen. 
Verder worden in het kader van de aanschaf van reisproducten en saldo productgegevens door ons gedeeld met Translink, zodat je de gekochte reisproducten of saldo op je ov-chipkaart kan laden.   Over de verwerking van je persoonsgegevens in het kader van het ov-chipkaartsysteem kan je verderop in de privacyverklaring onder OV-chipkaartsysteem nadere informatie vinden.
Daarnaast delen wij je persoonsgegevens met verwerkers die in opdracht en ten behoeve van GVB persoonsgegevens verwerken. Deze verwerkers zijn cloud- en hostingspartijen, IT-dienstverleners en een verwerker voor de uitvoering van de digitale incassomachtiging.