sluiten

Reizen met de Veren

Verwerkingen door GVB Veren B.V.
In Amsterdam en omliggende gemeenten varen ponten van GVB. Op de ponten over het Noordzeekanaal (Hempont, Velserpont en Buitenhuizerpont) moet voor auto's, motoren en vrachtwagens betaald worden voor de overtocht. Hiervoor koop je een los kaartje of een abonnement. Koop je een abonnement dan verwerkt GVB Veren BV je persoonsgegevens.
 
De ponten over het IJ zijn gratis en uitsluitend voor voetgangers, fietsers en bromfietsers. Ze verbinden het centrum van Amsterdam met Amsterdam Noord, dit zijn de verbindingen: Buiksloterwegveer, IJpleinveer, Oostveer, NDSM-veer, Houthavenveer, Distelwegveer en Nachtelijk westveer.
 
Waarvoor verwerkt GVB Veren BV je persoonsgegevens?
De persoonsgegevens worden verwerkt voor: 
  • Het afsluiten van een abonnement voor de veerponten.
  • Het versturen van aanmaningen en facturen voor inning van de abonnementsgelden als de automatische incasso niet lukt.
  • Het afhandelen van je vragen, klachten of informatieverzoeken. Deze gebruiken we ook om onze dienstverlening verder te verbeteren.
Daarnaast gebruikt GVB Veren BV voor de veiligheid camera’s op de veerponten en aanlandingen. Meer informatie over de verwerking van camerabeelden:Cameratoezicht”.
 
Welke persoonsgegevens verwerkt GVB Veren BV?
Voor het afsluiten van een abonnement en het versturen van facturen en aanmaningen voor het abonnement verwerken wij:
  • je contactgegevens;
  • het kenteken van het motorvoertuig;
  • het soort abonnement dat je afsluit.
Wij verzamelen ook financiële gegevens zoals je IBAN-rekeningnummer voor het automatisch incasseren van het abonnementsbedrag.
Als je contact met ons opneemt voor een vraag of klacht over je gekochte kaart/abonnement, verzamelen wij gegevens die wij nodig hebben om je vraag of klacht af te kunnen handelen. Denk aan je contactgegevens, het afgesloten reisproduct en, bij een klacht waarbij er sprake is van een incident, je gezondheidsgegevens die je aan GVB doorgeeft. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens voor onze klantenservice:Klantenservice.
 
Grondslag van verwerking
De grondslag op basis waarvan GVB je persoonsgegevens verwerkt om een abonnement af te sluiten en het abonnementsgeld te innen, is uitvoering van de overeenkomst die je door het afsluiten van een abonnement met GVB bent aangegaan. Vragen of klachten over je abonnement berusten ook op de grondslag uitvoering van de overeenkomst.
 
Bewaartermijn
Zolang je een abonnement met GVB Veren BV hebt afgesloten, bewaart GVB je persoonsgegevens. Na beëindiging van het abonnement worden je persoonsgegevens nog 7 jaar bewaard volgens de fiscale bewaartermijn in artikel 52 van de Algemene Wet inzake Rijksbelasting en de algemene administratieplicht volgens artikel 2:10 Burgerlijk Wetboek. 
De persoonsgegevens voor de afhandeling van een klacht, vraag of informatieverzoek bewaren we tot 18 maanden nadat de klacht, vraag of informatieverzoek is afgehandeld.
 
Met wie deelt GVB Veren BV de persoonsgegevens?
Soms verstrekt GVB Veren BV je persoonsgegevens aan derden omdat dit noodzakelijk is voor de inning van het abonnementsgeld, zoals een bank. Daarnaast verstrekt GVB Veren BV persoonsgegevens aan derden als de inning niet is gelukt bij de abonnementhouder. Denk aan een incassobureau of een deurwaarder.