sluiten

Klantenonderzoek

Waarvoor gebruikt GVB je persoonsgegevens?
Wij gebruiken klantenonderzoek (o.a. GVB Klantpanel) voor onderzoek naar de tevredenheid van reizigers over onze dienstverlening, producten, haltes en stations. De mening van onze klanten staat hierbij centraal. De resultaten uit deze onderzoeken worden geanalyseerd. Wij kunnen deze gebruiken om onze dienstverlening en reizigerservaring verder te verbeteren. Je kan je hier vrijwillig voor aanmelden en altijd ook weer voor afmelden. 

Welke persoonsgegevens verwerkt GVB?
Voor het uitvoeren van klantenonderzoek gebruikt GVB de door jou opgegeven gegevens voor deelname. Dat zijn:
  • contactgegevens (om je de vragenlijst toe te sturen en de resultaten van het klantenonderzoek met je te delen).
  • reisfrequentie
  • reisproductgegevens
  • vervoermiddelen die je gebruikt
  • reismotief
  • leeftijd
  • opleiding
  • werksituatie/arbeidsstatus
  • en soms fysieke beperking (in verband met toegankelijkheid van ons openbaar vervoer).
De antwoorden op de ingevulde vragenlijsten worden namens GVB door een onderzoeksbureau verwerkt tot abstracte (geaggregeerde) gegevens die GVB vervolgens weer ontvangt. De resultaten zijn dus voor GVB niet tot personen te herleiden.

Grondslag van verwerking
De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens voor klantenonderzoek is toestemming.
 
Door je in te schrijven voor deelname aan het klantenonderzoek geef je ons toestemming. Je kunt altijd op elk moment je toestemming voor deelname intrekken. Klik daarvoor op “Afmelden” onderaan de e-mail die je van ons ontvangt voor het klantenonderzoek.
 
Bewaartermijn
De antwoorden op de vragenlijsten worden 6 maanden na het invullen ervan door de verwerker geanonimiseerd. Wij bewaren je overige persoonsgegevens zolang je ingeschreven bent als deelnemer aan klantenonderzoeken. Als je je afmeldt voor deelname worden je persoonsgegevens verwijderd.

Met wie delen wij de gegevens?
Voor de verwerking van de antwoorden op de vragenlijsten gebruiken we een onderzoeksbureau. Dit onderzoeksbureau is een verwerker van GVB. Het bureau verwerkt in opdracht van GVB de resultaten tot abstracte (geaggregeerde) niet tot personen herleidbare gegevens die vervolgens aan ons worden verstrekt.