Storing reisinformatie metro
Door een storing wordt er in de reisplanners en op sommige reisinfoschermen onterecht getoond dat er ritten van metro's vervallen die wél rijden. Alle metro's rijden volgens dienstregeling.
 
Due to an error travel planners and some passenger info displays wrongly show metros that are running as cancelled. All metros run according to schedule.
sluiten

Fraude, integriteit en oplossen technische storingen

Waarvoor gebruikt GVB je persoonsgegevens?
Om fraude of misbruik op te sporen, te bestrijden en te voorkomen, kan GVB persoonsgegevens gebruiken als daar aanleiding toe is. Bijvoorbeeld bij restitutieverzoeken, illegale of ongewenste activiteiten met de ov-chipkaart of bij aankopen van reisproducten in de GVB-webshop.

Daarnaast kunnen we persoonsgegevens gebruiken voor veiligheidsdoeleinden. Denk aan het opsporen en inschatten van veiligheidsrisico’s in het ov-chipkaartsysteem van GVB of de GVB-webshop, of om technische storingen in onze (ov-chipkaart) systemen en apparatuur of de GVB-webshop op te sporen, te onderzoeken en op te lossen.

Ook kunnen we voor monitoring van of onderzoeken naar integriteitsinbreuken (zowel intern als extern) persoonsgegevens van reizigers verwerken.

Welke persoonsgegevens verwerkt GVB?
Om fraude, misbruik of integriteitsinbreuken (zowel intern als extern) op te sporen, te monitoren en te voorkomen, kan GVB gegevens gebruiken die bij andere processen worden vastgelegd. Denk aan: claim- of restitutiegegevens, contactgegevens, reisgegevens, betaalgegevens, reisproductgegevens, camerabeelden of ov-chipkaart gegevens.

De persoonsgegevens die in dit kader worden verwerkt, zijn afhankelijk van de betreffende omstandigheid of aangelegenheid.
Voor het oplossen van technische storingen kan GVB loggegevens en back-up gegevens gebruiken.

Grondslag van verwerking
De grondslag voor de verwerking is gerechtvaardigd belang.

GVB heeft een bedrijfsbelang om fraude en misbruik te voorkomen en te verhelpen en te zorgen voor een integere en veilige organisatie voor medewerkers en reizigers.

In het belang van GVB en reizigers onderzoeken en verhelpen we technische storingen in onze systemen en apparaten. Zo kunnen reizigers ongestoord gebruik (blijven) maken van ons vervoer en reisproducten. GVB verwerkt daarbij alleen persoonsgegevens als daar aanleiding voor of noodzaak toe is. We gebruiken daarbij zo min mogelijk gegevens en waarborgen je privacy.

Bewaartermijn
Gegevens die zijn gebruikt voor integriteitsonderzoeken worden bewaard tot 2 jaar na sluiting van het dossier. In het kader van fraudebestrijding worden bij constatering van fraude de gegevens tot 5 jaar na sluiting van het dossier bewaard. Gegevens voor onderzoek van technische storingen worden na het verhelpen van de storing verwijderd.  
 
Met wie delen wij de gegevens?
Wordt er fraude geconstateerd of is er een sterk vermoeden van fraude of integriteitsinbreuken? Dan kan GVB persoonsgegevens verstrekken aan recherchebureaus of opsporingsinstanties, zoals de politie of het Openbaar Ministerie voor verder onderzoek en afhandeling. Of wij verstrekken gegevens aan onze advocaat vanwege een juridische procedure.