sluiten

Meer onderwerpen

GVB gebruikt je persoonsgegevens voor de hierna genoemde situaties en processen. Per situatie of proces is aangegeven waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt, om welke categorieën persoonsgegevens het gaat, op welke grondslag(en) de gegevens worden verwerkt, wat de bewaartermijnen zijn en specifieker aan wie gegevens verstrekt worden. Door op een van onderstaande links te klikken vind je deze informatie nader beschreven.