Storing reisinformatie metro
Door een storing wordt er in de reisplanners en op sommige reisinfoschermen onterecht getoond dat er ritten van metro's vervallen die wél rijden. Alle metro's rijden volgens dienstregeling.
 
Due to an error travel planners and some passenger info displays wrongly show metros that are running as cancelled. All metros run according to schedule.
sluiten

Meer onderwerpen

GVB gebruikt je persoonsgegevens voor de hierna genoemde situaties en processen. Per situatie of proces is aangegeven waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt, om welke categorieën persoonsgegevens het gaat, op welke grondslag(en) de gegevens worden verwerkt, wat de bewaartermijnen zijn en specifieker aan wie gegevens verstrekt worden. Door op een van onderstaande links te klikken vind je deze informatie nader beschreven.