sluiten

Waarvoor gebruikt GVB je persoonsgegevens

GVB gebruikt je persoonsgegeven voor verschillende – hierna genoemde – doeleinden. Je persoonsgegevens worden niet automatisch voor alle doelen tegelijkertijd gebruikt.

Doeleinden


Uitvoering overeenkomst:

Als je gebruik maakt van onze vervoersmiddelen en diensten dien je met je ov-chipkaart in te checken en uit te checken waarbij GVB gegevens verkrijgt (we noemen dat reistransactiegegevens). De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om uitvoering te kunnen geven aan de vervoersovereenkomst tussen jou en GVB (onder andere afrekening van de gemaakte rit bij reizen op saldo) maar ook om uitvoering te geven aan de productovereenkomst als je een reisproduct op je ov-chipkaart laadt (bijvoorbeeld een jaarabonnement of een product met korting). Overeenkomsten kunnen rechtstreeks met jou zijn gesloten of met bedrijven zoals je werkgever.

Handhaving:

Als je reist zonder geldig vervoersbewijs of je op een andere wijze niet houdt aan de geldende vervoersvoorwaarden dan kunnen controleurs van GVB je persoonsgegevens verwerken om een proces-verbaal op te stellen en je een boete op te leggen.

Klantenservice:

Je kunt gebruik maken van onze klantenservice en GVB Tickets & Info loketten voor vragen, opmerkingen, klachten of claims. Als je met hen contact opneemt, zal je in de meeste gevallen gevraagd worden om persoonsgegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn om je te helpen en goed van dienst te kunnen zijn. Denk daarbij aan het afhandelen van klachten, geschillen, vragen, inzageverzoeken in het eigen reisgedrag, reisinformatie, afhandelen van gevonden en verloren voorwerpen, restitutieverzoeken in verband met gebruik van de ov-chipkaart e.d.

Bij vragen, klachten of verzoeken die een persoonlijke ov-chipkaart betreffen kan de klantenservice om persoonsgegevens vragen, of als je bij GVB Tickets & Info bent, vragen om je te legitimeren. Dit dient om na te gaan of je daadwerkelijk de kaarthouder bent zodat persoonsgegevens niet in verkeerde handen komen.

Trainingsdoeleinden klantenservice:

Telefoongesprekken met de klantenservice van GVB kunnen worden opgenomen voor trainingsdoeleinden van de klantenservicemedewerkers.

Behandelen rechten van betrokkenen:

Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens of verzoeken ter uitoefening van je rechten onder de Algemene verordening gegevensbescherming, of voor de Functionaris Gegevensbescherming via privacy@gvb.nl, dan zal GVB de door jou verstrekte persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn om de vraag of het verzoek te behandelen. Als dat nodig is zullen persoonsgegevens van je gevraagd worden om na te gaan of je daadwerkelijk degene bent die je zegt te zijn, zodat persoonsgegevens niet in verkeerde handen komen.

Financiële administratie:

Als je een jaarabonnement hebt aangeschaft, gebruikt GVB persoonsgegevens voor het uitvoeren van de financiële administratie zoals het berekenen, innen of crediteren van facturen van jaarabonnementen. Voor het uitvoeren van debiteurencontrole voor verkoopondersteuning en het onderhouden van contacten met debiteuren worden door de debiteurenadministratie persoonsgegevens verwerkt. Daarnaast is GVB volgens de wet verplicht om haar opbrengsten te kunnen aantonen aan de Belastingdienst. Daarvoor moet GVB een abonnementenadministratie bijhouden waarin verkoopgegevens van abonnementen zitten.

Persoonlijk gebruikersaccount beheren:

Heb je bij mijngvb.nl een persoonlijk gebruikersaccount aangemaakt, dan gebruikt GVB de informatie die je verstrekt om je account te beheren. Zo kun je snel en makkelijk reisproducten aanschaffen en beheren, je voorkeursinstellingen zelf bijhouden (bijvoorbeeld afmelden voor de nieuwsbrief of marktonderzoek) en je contactgegevens aanpassen. Ook kun je eerder gekochte reisproducten inzien en de geldigheidsdatum van lopende reisproducten bekijken. GVB voert wijzigingen die je aanbrengt in je persoonlijk account door in haar systemen zodat je persoonsgegevens altijd juist en compleet zijn.

Verbeteren websites en apps:

Als je onze websites bezoekt of de GVB app gebruikt dan wil GVB graag de gegevens over het gebruik van de website of app analyseren om zo de websites en app te optimaliseren en te verbeteren zodat de gebruikersvriendelijkheid voor je toeneemt. GVB plaatst daarvoor cookies. Bepaalde cookies zijn noodzakelijk om de website of app technisch te laten functioneren en je gebruik te kunnen laten maken van bepaalde functies van de website of app.

Marketingdoeleinden:

Als je klant bent van GVB, gebruikt GVB je persoonsgegevens ook voor marketingdoeleinden. GVB kan dan je contactgegevens gebruiken voor het sturen van OV-gerelateerde aanbiedingen of informatie over (promotionele) acties of campagnes van GVB, bijvoorbeeld voor een nieuw abonnement of een nieuwe dienst. Wens je deze marketingberichten niet meer te ontvangen, dan kun je je snel en eenvoudig op elk moment hiervoor afmelden door onderaan het marketingbericht op “Afmelden” te klikken.

Als je deelneemt aan acties of campagnes van GVB dan worden de door jou verstrekte persoonsgegevens gebruikt om deze acties en campagnes te beheren en uit te voeren. Het kan voorkomen dat GVB je om toestemming vraagt om je een enquête op te sturen naar aanleiding van de actie of campagne. je vindt altijd nadere informatie over het gebruik van je persoonsgegevens voor de betreffende actie of campagne en eventueel de enquête in een nadere toelichting bij de actie of de campagne.

Marktonderzoek:

GVB kan soms klanten vragen om deel te nemen aan een marktonderzoek. Persoonsgegevens die je ons verstrekt voor het marktonderzoek worden alleen verwerkt met jouw toestemming en je zal altijd vooraf nader geïnformeerd worden over het gebruik van je persoonsgegevens voor dit onderzoek.

Service- en nieuwsberichten (nieuwsbrief en Seintje-alert):

GVB kan je, als je dat wenst, informeren over geplande of ongeplande reisinformatie zoals omleidingen, stremmingen, komende werkzaamheden op je traject, maar ook nieuws over GVB of het reizen bij GVB zoals bijvoorbeeld de Noord-Zuidlijn of wijzigingen in het lijnennet e.d. Als je je daarvoor hebt aangemeld, ontvang je deze service- en nieuwsberichten per e-mail in de nieuwsbrief of per SMS als je je voor Seintje hebt aangemeld. Wens je de nieuwsbrief of het Seintje niet meer te ontvangen, dan kun je je snel en eenvoudig op elk moment hiervoor afmelden door onderaan de nieuwsbrief op “Afmelden” te klikken en voor Seintje de geselecteerde lijnnummers uit te vinken in de GVB app of in het persoonlijk gebruikersaccount op mijngvb.nl.

Fraudebestrijding en veilige dienstverlening:

Om fraude of andere illegale of ongewenste activiteiten met de ov-chipkaart of met aankopen in de webshop van reisproducten op te sporen en te voorkomen, kan GVB je persoonsgegevens gebruiken. Daarnaast kunnen je persoonsgegevens ook gebruikt worden voor veiligheidsdoeleinden zoals het opsporen en het inschatten van veiligheidsrisico’s in het ov-chipkaartsysteem van GVB of de GVB webshop.

Verantwoording afleggen aan concessieverlener:

GVB heeft het recht verkregen om het openbaar vervoer in het concessiegebied Amsterdam uit te voeren. Ter verantwoording van de uitvoering van de concessie zal GVB rapportages moeten overleggen aan de concessieverlener. De inhoud van deze rapportages bevatten nooit persoonsgegevens, maar om de rapportages te kunnen opstellen moet GVB wel persoonsgegevens verwerken tot geaggregeerde gegevens. Deze persoonsgegevens betreffen reistransactiegegevens.

Cameratoezicht:

GVB heeft op de stations en in haar voertuigen camera’s hangen die beelden opnemen voor toezicht en handhaving in het kader van (sociale) veiligheid voor zowel jou als reiziger als haar eigen personeelsleden, maar ook ter beveiliging van haar eigendommen. De camerabeelden kunnen als bewijs dienen zodat (een) eventuele dader(s) van een incident opgespoord en vervolgd kan worden en/of de eventuele schade op hem verhaald kan worden. Daarnaast worden de camerabeelden ook gebruikt om een ongeval te onderzoeken en te kunnen reconstrueren.

Tenslotte zorgen camera’s bij de bestuurder van de metro ervoor dat hij kan zien wanneer hij veilig kan vertrekken bij een metrohalte of -station. De camerabeelden worden na een bepaalde vastgestelde termijn overschreven, tenzij er aanleiding is om camerabeelden veilig te stellen, bijvoorbeeld bij een incident. Lees meer gedetailleerde informatie over het cameratoezicht door GVB.

Verbeteren dienstverlening en bedrijfsstrategie:

Bij het gebruik van je persoonsgegevens voor statistische doeleinden worden je persoonsgegevens verwerkt tot niet tot personen herleidbare gegevens ten behoeve van bijvoorbeeld (statistisch of historisch) marktonderzoek, managementinformatie, marktanalyse, product- en dienstontwikkeling om het openbaar vervoer beter af te stemmen op het gebruik door reizigers en algemene bedrijfsstrategie. Hiermee kan GVB haar dienstverlening verbeteren en optimaliseren.

Toegangsbewaking gebouwen en werkplaatsen:

Bezoekers moeten bij de receptie van GVB hun naam, bedrijfsnaam, met wie zij een afspraak hebben, datum, tijdstippen van aankomst en vertrek en hun paraaf registreren, zodat GVB kan bijhouden wie haar gebouwen en werkplaatsen betreden en verlaten. Daarnaast ontvangen bezoekers een bezoekerspas en wordt het nummer daarvan geregistreerd. Deze registratie heeft toegangsbewaking tot doel maar dient ook ter beveiliging van haar bezoekers zodat GVB, in geval van bijvoorbeeld calamiteiten, weet dat er nog bezoekers in gebouwen of werkplaatsen aanwezig zijn.

Juridische doeleinden:

In sommige gevallen verwerkt GVB je persoonsgegevens om juridische geschillen te behandelen en op te lossen, bijvoorbeeld zaken die zijn ingediend bij de Geschillencommissie Openbaar Vervoer. Daarnaast kan het voorkomen dat GVB je persoonsgegevens verwerkt om wet- en regelgeving na te komen zoals bijvoorbeeld de Algemene verordening gegevensbescherming, Wet Personenvervoer 2000 en fiscale wet- en regelgeving.