Missie, visie en strategie

GVB verbindt Amsterdam en bevordert de bereikbaarheid, de leefbaarheid en mobiliteit van mensen in Amsterdam en omgeving. Wij stellen onze reizigers centraal in alles wat we doen en zijn daarbij kostenbewust.

Strategische doelstellingen

Volgens de reiziger de beste (stads)vervoerder van Nederland
Wij stellen onze reizigers centraal. Ons ambitieuze doel is de beste (stads)vervoerder van Nederland te worden.

Groei aantal reizigers naar 1 miljoen verplaatsingen per gemiddelde werkdag
De waarde van goed openbaar vervoer voor stad en regio komt tot uiting in de mate waarin het openbaar vervoer wordt gebruikt. Daarom willen wij verder groeien naar 1 miljoen verplaatsingen per gemiddelde werkdag in Amsterdam en omgeving. 

Afname subsidie-afhankelijkheid in onze exploitatie
Door minder afhankelijk te worden van subsidies, vergroten we onze zelfstandigheid. GVB realiseert dit door met meer vrijheid openbaar vervoer af te stemmen op de vraag. De kostendekkingsgraad – de indicator die aangeeft in welke mate wij buiten de subsidies in onze eigen kosten kunnen voorzien – moet verder stijgen. Wij streven naar een kostendekkingsgraad van 90%.

Bij de vijf beste werkgevers van Amsterdam
Goed werkgeverschap is een centrale waarde voor GVB. Wij behandelen onze medewerkers zoals wij willen dat zij onze reizigers behandelen. In de Effectory/Intermediair-lijst van beste werkgevers van Amsterdam met meer dan 1.000 medewerkers behoren we tot de beste vijf werkgevers.

Sterke partner voor Amsterdam en Amsterdammers
Wij leveren een actieve en aantoonbare bijdrage aan de verbetering van de leefbaarheid van Amsterdam en aan het versterken van de economie en de sociale veerkracht van de stad. We zetten onze expertise in voor de stad en stellen ons op als pragmatische innovatiepartner.

Reiziger centraal