Beethovenstraat deels gestremd fase 2

  • Bus 65 - KNSM Eiland - Station Zuid richting: beide
  • Bus 246 - Borneolaan - Schiphol Zuid richting: beide
Toelichting

Van maandag 3 juli tot en met vrijdag 18 augustus wordt er gewerkt aan de tramsporen in de Beethovenstraat tussen de Strawinskylaan en de Stadionkade. Het werk wordt in 2 fasen uitgevoerd, waarbij de trams kunnen blijven rijden. De bussen worden deels omgeleid. 

Fase 2 duurt van zaterdag 12 augustus tot en met vrijdag 18 augustus
Tijdens deze fase kunnen de bussen vanaf de Stadionweg niet richting Strawinskylaan rijden.

Bus 65 richting Station Zuid rijdt vanaf de kruising Stadionweg/Beethovenstraat via de Stadionweg en Parnassusweg naar de Strawinskylaan en Station Zuid.
Bus 65 richting KNSM eiland rijdt vanaf de Strawinskylaan de eigen route via de Beethovenstraat, maar deels via de normale rijbaan.

Bus 246 richting Schiphol rijdt vanaf de kruising Stadionweg/Beethovenstraat via de Stadionweg en Parnassusweg naar de Strawinskylaan, Station Zuid en eigen route.

Vervallen haltes:
Prinses Irenestraat (Beethovenstraat; 65 beide richtingen, 246 Schiphol)
W. van Weldammelaan (De Boelelaan; 246 Schiphol)

Startdatum
12 augustus 2017 - 06:00
Einddatum
19 augustus 2017 - 01:00
Oorzaak
Werk aan de rails
Gevolg
Aangepaste route
Tijdelijke halte(s)
  • Minervaplein (Stadionweg; 65 Zuid)
  • Pr. Irenestraat (Parnassusweg; 65 Zuid)
  • Beethovenstraat, langs het trottoir ter hoogte van de vervallen halte (voor 65 KNSM Eiland)