Beethovenstraat deels gestremd

  • Bus 65 - KNSM Eiland - Station Zuid richting: beide
  • Bus 246 - Borneolaan - Schiphol Zuid richting: beide
Toelichting

Van maandag 3 juli tot en met vrijdag 25 augustus wordt er gewerkt aan de tramsporen in de Beethovenstraat tussen de Strawinskylaan en de Stadionkade. Het werk wordt in 2 fasen uitgevoerd, waarbij de trams kunnen blijven rijden. De bussen worden deels omgeleid.  

Fase 1 duurt van maandag 3 juli tot en met vrijdag 11 augustus
Tijdens deze fase kunnen de bussen vanaf de Strawinskylaan niet richting Stadionweg rijden.

Bus 65 rijdt richting Station Zuid vanaf de Beethovenstraat de eigen route, maar deels via de normale rijbaan.
Bus 65 rijdt richting KNSM eiland vanaf de Strawinskylaan en de Parnassusweg naar de Stadionweg en vervolgt weer de eigen route.

Bus 246 rijdt richting Schiphol vanaf de Beethovenstraat de eigen route, maar deels via de normale rijbaan. 

Startdatum
3 juli 2017 - 04:30
Einddatum
25 augustus 2017 - 00:00
Oorzaak
Werk aan de rails
Gevolg
Aangepaste route
Vervallen halte(s)
  • Stadionweg
  • Pr. Irenestraat
  • Pr. Irenestraat
Tijdelijke halte(s)

Beethovenstraat langs het trottoir ter hoogte van de vervallen halte voor bus 65 en 246.

Tijdelijke bestaande halte(s)
  • Pr. Irenestraat
  • Minervaplein
  • Beethovenstraat
Streekbussen