Reizigers steeds veiliger in Amsterdams OV

De sociale veiligheid in het Amsterdamse openbaar vervoer is het afgelopen jaar significant verbeterd volgens onze jaarlijkse OV-zorg rapportage. Het aantal zeer ernstige incidenten (categorie A), zoals mishandeling, beroving, bedreiging en vandalisme, daalde in 2014 met 15 procent ten opzichte van een jaar eerder tot 269. Tien jaar geleden bedroeg het aantal zeer ernstige incidenten bij GVB nog ruim 1100.

Betere samenwerking

De daling door komt onder andere door betere samenwerking tussen GVB, politie en gemeente. We zijn blij dat onze gezamenlijke langjarige aanpak nu vruchten begint af te werpen, maar er is absoluut geen reden om te juichen over deze cijfers. Elk incident is er een te veel en we blijven er samen met politie en gemeente bovenop zitten om het aantal incidenten steeds verder terug te dringen.

Ook het aantal incidenten in de lichtere categorieën nam vorig jaar af. Overtredingen zoals beledigen, bedelen en onnodig aan de noodrem trekken kwamen vorig jaar 13 procent minder vaak voor dan een jaar eerder en kwam in totaal uit op 1530 incidenten.

Lik-op-stuk

GVB heeft de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan weerbaarheidstrainingen van bestuurders, chauffeurs, conducteurs en veiligheidspersonen. En er is sterk gestuurd op het vergroten van de bereidheid van medewerkers en reizigers om aangifte te doen bij de politie. Want zonder aangifte is het voeren en handhaven van een lik-op-stuk beleid in de praktijk niet goed mogelijk.