Amsterdam krijgt definitief beter OV-net dankzij besluit Stadsregio

De vaststelling van het nieuwe Amsterdamse OV-net, dat van kracht wordt op het moment dat de Noord/Zuidlijn gaat rijden, betekent een forse impuls voor het openbaar vervoer in de hoofdstad. Dat zegt GVB in een reactie op het besluit van het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam om het GVB-vervoerplan Beter bereikbaar in een drukkere stad definitief vast te stellen. Geplande ingangsdatum is 22 juli 2018.
 

Impuls

Alexandra van Huffelen, algemeen directeur van GVB, is blij met het besluit. ‘Dit vervoerplan betekent een forse impuls voor het OV in Amsterdam, boven en onder de grond. Het is op sommige plekken in de stad al erg druk en we verwachten dat de drukte verder toeneemt. Dankzij de komst van de Noord/Zuidlijn konden we een vervoerplan maken waarmee we de drukte beter kunnen wegrijden en de buitenwijken beter bereikbaar maken.' De helft van het tramnetwerk verandert bij de komst van de nieuwe metrolijn. Overigens verdwijnen er geen trams, zoals herhaaldelijk gesuggereerd in lokale media. Wel zullen er minder trams gaan rijden naar Centraal Station en komen er meer en sterkere tramverbindingen tussen het oosten en westen van de stad.

Begeleiden

De goedkeuring van het plan is voor GVB geenszins reden om tevreden achterover te leunen. Bij reizigersorganisaties en in de Amsterdamse politiek bestaan zorgen over het overstappen voor bepaalde kwetsbare groepen in het OV, zoals ouderen en mensen met een beperking. GVB begrijpt die zorgen en gaf eerder in een reactie op een advies van de Reizigersadviesraad al aan dat overstapbegeleiding voor kwetsbare groepen een topprioriteit is.

Monitoren

Ook benadrukt GVB dat het nieuwe OV-net niet in beton is gegoten. Van Huffelen: ‘We zijn natuurlijk alert op hoe dit nieuwe net het doet in de praktijk en gaan de ontwikkelingen nauwgezet monitoren. Als er ruimte is om het netwerk verder te verbeteren dan doen we dat.' In principe maakt GVB elk jaar een vervoerplan dat vervolgens resulteert in een verbeterde dienstregeling.

Communicatie

De komende anderhalf jaar staat voor GVB in het teken van het steeds verder opschalen van publiekscampagnes om reizigers zo goed mogelijk te informeren over het vernieuwde netwerk. Goede samenwerking met de gemeente, de Stadsregio en andere vervoerders blijft in dit opzicht essentieel.

Achtergrond totstandkoming

Het vervoerplan is tot stand gekomen dankzij de inzet van vele betrokkenen en belanghebbenden. Eerder hebben 1700 reizigers, GVB-medewerkers en belanghebbenden via een online onderzoek meegedacht over de mogelijkheden. Naast dit online onderzoek, hebben we in mei 2016 gesprekken gevoerd met reizigers en geïnteresseerden in Pakhuis de Zwijger. Ook voerden we ruim zestig adviesgesprekken met onder andere stadsdelen, belangengroepen, raadsleden en vervoerexperts. GVB is iedereen die heeft bijgedragen aan dit vervoerplan buitengewoon erkentelijk.