Vervangen rails Rijnstraat en Van Woustraat

Tussen maandag 29 april en maandag 17 juni vervangt GVB de tramrails in het zuidelijke deel van de Van Woustraat en de Rijnstraat. Op deze pagina lees je meer informatie over de werkzaamheden. Lees ook het interview met de projectleider op over.gvb.nl.

Werkgebied

Werkzaamheden

De werkzaamheden vinden plaats in de Van Woustraat en de Rijnstraat tussen de Lutmastraat en de Vrijheidslaan.

Op woensdag 24 april starten we met het voorbereidende werk in de Rijnstraat.
Van maandag 29 april tot maandag 17 juni worden de tramrails vervangen. In deze periode zijn de trambaan en de rijbaan voor het verkeer stad uit afgesloten tussen de Lutmastraat en de Vrijheidslaan. 

Werktijden en geluidshinder

Om alle werkzaamheden in 7 weken te kunnen afronden, werken we 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Bepaalde werkzaamheden veroorzaken meer geluidshinder dan andere. Het meeste werk vindt plaats tussen 07.00 en 23.00 uur.

Las- en slijpwerk
Tussen 22.00 uur en 06.00 vindt er las- en slijpwerk plaats. Dit kan geluidshinder veroorzaken als er voor je deur gewerkt wordt. Dit werk moet helaas in de nacht gedaan worden, omdat het niet gecombineerd kan worden met de werkzaamheden die overdag plaatsvinden. Op deze pagina kun je binnenkort zien waar we in welke periode las- en slijpwerk uitvoeren.

Afvoeren rails
We voeren de rails in de nachten van 1 op 2 mei (Van Woustraat) en 7 op 8 mei (Rijnstraat) af. Dit veroorzaakt geluidshinder.

Bereikbaarheid

Autoverkeer
De rijbaan - stad in - blijft open voor verkeer. Verkeer dat de stad uit rijdt, wordt omgeleid. In de afbeelding hieronder is te zien dat een deel van de weg richting stad-uit wordt afgesloten.
In de afbeelding hieronder zijn de omleidingsroutes voor doorgaand autoverkeer weergegeven.


Om de aangrenzende wijken goed bereikbaar te houden voor het autoverkeer wordt in enkele straten de rijrichting aangepast. Bekijk de voorgestelde routes voor het wijkverkeer in deze pdf. 

Voetgangers
De stoep blijft aan beide zijden bereikbaar voor voetgangers. Voetgangers kunnen op twee plekken de overkant bereiken via een doorsteek in het werkgebied. Na overleg met bewoners is een extra doorsteek gemaakt in het werk. Hieonder zie je waar de doorsteekplaatsen zijn.Fietsers
Het fietsverkeer stad-uit wordt omgeleid via de Mauvestraat. In de afbeelding hieronder zijn de fietsroutes weergegeven, 


Omleiding tram 4 en bussen
Tram 4 rijdt om van maandag 29 april tot maandag 10 juni 05.00 uur.


Nachtbus 284 en N26 rijden ook om. Meer info over de omleidingen vind je binnenkort op gvb.nl/omleidingen

Laden en lossen

De laad- en losstroken aan de oneven kant van de straat blijven zowel in de Van Woustraat als in de Rijnstraat bereikbaar.
Voor de ondernemers aan de even kant van de Rijnstraat en de Van Woustraat wordt in de Carrillonstraat en in de Berkelstraat een laad- en losstrook ingericht voor doordeweekse dagen van 09:00 tot 17:00 uur. Bij de betreffende parkeervakken worden verkeersborden geplaatst.

Parkeren

Alle parkeervakken aan de oneven kant van de Van Woustraat blijven bereikbaar. De parkeervakken aan de oneven kant in de Rijnstraat worden ingericht als laad- en losvakken. De parkeervakken aan de even kant van de Rijnstraat en Van Woustraat zijn tijdens de werkzaamheden niet beschikbaar.
Parkeerplaatsen voor minder validen worden in overleg met de betreffende gebruikers verplaatst. Wij verzoeken gebruikers hiervan contact op te nemen met de GVB klantenservice (0900 - 80 11).

Afval aanbieden

De twee ondergrondse afvalcontainers ter hoogte van Rijnstraat 36 worden tijdens de werkzaamheden afgesloten. Bij de containers wordt vermeld waar de dichtstbijzijnde alternatieve locatie zich bevindt. Even verderop staat een container voor plastic afval. Deze gaat naar de overkant van de straat.