sluiten

Verzoek uitoefening van je rechten

Rechten

Een verzoek om een schriftelijk overzicht van je persoonsgegevens of tot uitoefening van een van je andere hiervoor genoemde rechten, kun je indienen door een e-mail te sturen naar privacy@gvb.nl. Om te voorkomen dat je persoonsgegevens aan onbevoegden worden verstrekt of dat je niet bevoegd bent om het verzoek in te dienen, moet je identiteit worden vastgesteld. Daarom dien je je verzoek te voorzien van een kopie van je paspoort of ID-kaart waarop je burgerservicenummer (BSN), pasfoto en handtekening onleesbaar zijn gemaakt. Binnen 1 maand na ontvangst van je verzoek ontvang je een reactie van GVB. Na afhandeling van je verzoek zal GVB de kopie van je paspoort of ID-kaart vernietigen.

Als je van mening bent dat je privacyrechten worden geschonden of dat GVB daarmee in strijd handelt, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)