sluiten

Privacy en ov-chipkaart

De ov-chipkaart
Met de ov-chipkaart kun je betalen voor al het openbaar vervoer in Nederland. Je kunt de ov-chipkaart telkens opnieuw opladen met saldo of reisproducten (abonnementen, kortingsproducten etc.).
Je kunt kiezen uit twee verschillende ov-chipkaarten: de persoonlijke ov-chipkaart en de anonieme ov-chipkaart. Daarnaast is er ook nog een papieren ov-chipkaart die je voor beperkte duur of voor een bepaalde reis kunt aanschaffen. Ook de papieren ov-chipkaart is voor anoniem gebruik.

De persoonlijke ov-chipkaart is een kaart op naam en met pasfoto. Deze heb je nodig als je gebruikt wilt maken van de zogenaamde persoonsgebonden producten zoals jaarabonnementen of leeftijdskorting. Als je kiest voor de persoonlijke ov-chipkaart, dan ben je bekend bij de kaartuitgever Trans Link Systems BV (Translink). Als je bij een ov-bedrijf een jaarabonnement aanschaft en dat op je ov-chipkaart laat zetten, ben je ook bij dat ov-bedrijf bekend.

Verwerkingsverantwoordelijken ov-chipkaart
Als je een persoonlijke ov-chipkaart aanvraagt, heb je te maken met Translink in haar rol als kaartuitgever. Om je aanvraag te behandelen, ontvangt Translink persoonsgegevens van jou waarmee de persoonlijke ov-chipkaart kan worden aangemaakt en naar je kan worden opgestuurd. Daarnaast biedt Translink je de mogelijkheid om je persoonlijke ov-chipkaart te blokkeren als deze gestolen is. Translink is voor al deze verwerkingen van je persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke. Verder zorgt Translink voor de verwerking van alle check-in en check -out transacties die je met de ov-chipkaart uitvoert. Voor meer informatie over het privacybeleid van Translink verwijzen wij je naar de privacyverklaring van Translink op de website ov-chipkaart.nl/privacy. GVB is niet aansprakelijk voor het privacybeleid of de inhoud van de privacyverklaring van Translink.

Wanneer je een persoonlijke ov-chipkaart hebt met daarop een jaarabonnement van GVB dan zal ook GVB je persoonsgegevens verwerken vanwege het GVB jaarabonnement. GVB verwerkt dan naam- en contactgegevens van de jaarabonnementhouder, gegevens van je ov-chipkaart, gegevens in verband met de betaling, gegevens omtrent het abonnement en de geboortedatum in haar abonnementenadministratie. GVB verwerkt deze persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst voor het jaarabonnement. Voor deze verwerking is GVB de verwerkingsverantwoordelijke en is de privacyverklaring van GVB van toepassing. Voor de (financiƫle) afwikkeling van je reis en de goede werking van het ov-chipkaartsysteem ontvangt Translink van GVB alle reistransactiegegevens (onder meer check-in en check-out gegevens, locatiegegevens en chip-id). Voor die verwerking is Translink een verwerker van GVB.

Wanneer vindt koppeling plaats tussen abonnementenadministratie en transactiegegevens?
De persoonsgegevens van reizigers met een persoonlijke ov-chipkaart met daarop een jaarabonnement van GVB worden door GVB verwerkt in de abonnementenadministratie. De reistransactiegegevens worden verwerkt in het ov-chipkaartsysteem. De abonnementenadministratie maakt geen deel uit van het ov-chipkaartsysteem en is technisch en fysiek hiervan gescheiden. Ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze reizigers is koppeling van deze gegevens alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van de reiziger (bijvoorbeeld bij serviceverlening of klachtafhandeling) of in geval van (een vermoeden van) fraude met een ov-chipkaart en dan alleen door daartoe geautoriseerde personen.