GVB 1 uur bus en tram / GVB 1 hour bus and tram

Productvoorwaarden GVB 1 uur bus en tram

 • Gedurende één aangesloten uur onbeperkt reizen in bussen en trams van GVB na ingangsmoment.
 • Overstappen naar andere bussen en trams van GVB is toegestaan.
 • Je moet altijd over een geldig vervoerbewijs beschikken, anders riskeer je een boete.
 • Bij controle laten zien.
 • Niet geldig in de metro en nachtbus en bij andere OV-bedrijven.
 • De Algemene Voorwaarden Openbaar stads- en streekvervoer zijn van toepassing voor zover deze niet afwijken van de hierboven genoemde regels.

Product conditions GVB 1 hour bus and tram

 • After activation unlimited travel for one hour on GVB buses and trams.
 • Transfers to other GVB buses and trams are allowed.
 • You must always have a valid ticket, otherwise you will be penalized.
 • Please show this ticket when requested.
 • Not valid in metro and night bus or other public transport companies.
 • The general terms and conditions for public transport and regional transport companies are applicable insofar as these do not deviate from the above mentioned rules.